Tin tức

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI NET2E
Jan13

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI NET2E

Với 8 năm hình thành & phát triển, cũng như các tổ chức khác, SRO từng bước hình thành cho mình nét văn hóa riêng. Hiện tại, được tóm tắt trong hình ảnh chiếc xe đỏ chở 3E & 3S. Chúng tôi tôn trọng mỗi cá nhân, khuyến khích những con người biết khát khao, muốn thể hiện bản thân. Hãy tham gia chiếc xe đỏ để cùng "Always exciting"

Đọc tiếp
Lên trên