Tin tức

Lập trình viên PHP
Feb27

Lập trình viên PHP

Chúng tôi đang tìm kiếm các lập trình viên tiềm năng tham gia vào đội. Trọng tâm chính của bạn là phát triển tất cả các logic phía máy chủ, định nghĩa và bảo trì cơ sở dữ liệu trung tâm, và đảm bảo performance và responsives đáp ứng yêu cầu từ font end. Tích hợp các yếu tố đã được xây dựng từ front end vào ứng dụng.

Đọc tiếp
Lên trên