Tin tức

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
13Jan

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Net2e luôn coi trọng nhân tài & yếu tố phát triển con người. Net2e luôn muốn tạo một sân chơi công bằng & thú vị cho các thành viên trong Công ty và nhấn mạnh nhân tố TRÁCH NHIỆM trong công việc đối với mỗi thành viên gia nhập.
 
 
Nghề và Nghiệp tại Net2e
Với quan điểm xây dựng một môi trường văn hóa mạnh từ những cá nhân có trách nhiệm, yêu nghề và có mục tiêu phù hợp với mục tiêu tổ chức; Net2e đặt nguyên tắc lựa chọn ứng viên phù hợp, tiềm năng vào các vị trí có khả năng phát huy sở trường. Theo nguyên tắc này, Net2e không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch trong quá trình tuyển chọn ứng viên có nhu cầu hợp tác với Công ty. Ngoài ra, tại Net2e luôn chú trọng tạo cơ hội cho những nhân tố tiềm năng, muốn phát triển sự nghiệp tại Công ty, điều này được thực hiện qua các chương trình thực tập & chính sách tuyển dụng tại Net2e.
 
1.     Chính sách tuyển dụng
-       Tất cả các ứng viên đều bình đẳng khi tìm kiếm cơ hội làm việc tại Net2e
-       Ứng viên được tiếp cận, phản hồi thông tin đầy đủ, rõ ràng & bảo mật thông tin trong quá trình tuyển dụng
-       Tuyển dụng công khai, thống nhất
-       Chương trình tuyển dụng thực tập sinh hàng năm tạo cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ tiềm năng & nhiệt huyết với nghề; sau quá trình thực tập sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty.
 
2.     Chính sách đào tạo & phát triển nghề nghiệp
Nhận thấy tính đặc thù trong thị trường nhân sự về đào tạo & giáo dục trực tuyến, Net2e luôn chú trọng Công tác tạo đào tạo cho cán bộ nhân viên. Hệ thống đào tạo dựa trên việc phát triển toàn diện theo ASK (thái độ, kiến thức & kỹ năng) của từng cá nhân, nhằm hướng tới phát triển những con người một cách toàn diện phù hợp với định hướng phát triển của cá nhân & Công ty
Để thực hiện mục tiêu về đào tạo, hàng năm, tại Net2e thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên nhằm phát triển nhân viên. Cụ thể:
a. Chính sách đào tạo hội nhập: 100% cán bộ nhân viên mới tuyển dụng đều được tham gia chương trình đào tạo hội nhập nhằm giúp CBNV hiểu rõ về lịch sử hình thành phát triển, văn hóa Công ty, các sản phẩm dịch vụ của Công ty. Công tác đào tạo hội nhập giúp CBNV nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu công việc mới cũng như hòa nhập dễ dàng hơn với tổ chức
b. Chính sách đào tạo thực tập sinh: Nhận thấy tính tất yếu & tiềm năng của những nhân sự trẻ trong ngành đào tạo & giáo dục trực tuyến; hàng năm Công ty tổ chức  tuyển sinh & đào tạo các thực tập viên, nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ & tiềm năng.
c. Chính sách đào tạo đội ngũ nhân viên, chuyên viên của Công ty: Ngoài các hoạt động đào tạo thường xuyên trong nội bộ phòng, ban, Công ty hoặc đào tạo trực tiếp tại công việc, hàng năm Công ty cử CBNV tham gia đào tạo tại các cơ sở trong & ngoài nước nhằm nâng cao kỹ năng trong công việc. Những cán bộ được cử đi đào tạo được lựa chọn kỹ từ đội ngũ nhân sự, nhằm phát triển những cán bộ nguồn tại Công ty; cũng như tạo điều kiện để nhân sự phát triển nghề nghiệp của bản thân
 
3.     Chính sách khác
Với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc năng động, đầy hào hứng cho tất cả CBNV; các hoạt động sự kiện tại Công ty được diễn ra thường xuyên:
-       Hoạt động sự kiện hàng tháng với chủ đề xuyên suốt tạo cơ hội giao lưu giữa các thành viên trong Công ty. Ngoài ra, phát triển mặt xã hội, phát hiện những “tài năng” của các cá nhân.
-       Hoạt động du lịch, teambuilding nhằm gắn kết các thành viên & các bộ phận
Lên trên