Tin tức

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 & 2018
17Dec

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 & 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 & 2018

  1. Thời gian: 14h chiều ngày 27/12/2018.
  2. Địa điểm:  Phòng Hội trường- Tầng 2, Toà nhà Internet, Lô 2A, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty.
  4. Nội dung cuộc họp

-          Thông qua Báo cáo hoạt động kết quả hoạt động SXKD năm 2016, 2017

-          Thông qua Báo cáo tài chính 2016, 2017 (đã kiểm toán)

-          Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016,2017

-          Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, 2017

-          Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

-          Bầu thay thế thành viên HĐQT

-          Phê duyệt Thù lao của HĐQT, BKS

-          Mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giáo dục

  1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự họp

-          Chi tiết về giấy mời họp, bản đăng ký dự họp và giấy ủy quyền dự họp, cũng như cách thức xác nhận tham dự cuộc họp, kính mời Quý Cổ đông xem theo các file tài liệu theo file đính kèm (sẽ được gửi qua email của Quý Cổ đông)

-          Đề nghị Quý cổ đông gửi về Công ty các văn bản cần thiết: Giấy xác nhận tham dự (hoặc giấy ủy quyền); và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Địa chỉ gửi thư: Tầng 7, Tòa Nhà Detech, Số 8, Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (người nhận: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền); Số Fax: (04) 379 250 45; email: info@net2e.vn. Thời hạn: trước 17h00 ngày 23/12/2018.

-          Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp (trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email phải đem theo bản gốc để đăng ký dự họp). Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc họp theo số điện thoại (04) 379 250 40 Ext: 400.

Trân trọng kính mời.

                                                               T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                            CHỦ TỊCH

           
                                                             
                                                              Nguyễn Tuấn Anh

Tài liệu đính kèm

1. Giấy mời họp
2. Chương trình họp
3. Giấy đăng ký tham dự
4. Giấy ủy quyền
Lên trên