Tuyển dụng

 Nhân viên Quản trị Cơ sở Dữ liệu (DBA)
01Mar

Nhân viên Quản trị Cơ sở Dữ liệu (DBA)

Tinh chỉnh hiệu suất thực thi cơ sở dữ liệu, an ninh cơ sở dữ liệu, cải tiến quy trình, quản lý cơ sở dữ liệu, duy trì ổn định cơ sở dữ liệu, hệ thống vận hành và các chính sách an ninh thông tin.

Đọc tiếp
Lên trên